Avskedsceremoni för mastektomi

När jag tänker tillbaka på avskedsceremonin som Zafira ledde innan min mastektomi slås jag fortfarande av hur skickligt Zafira skapade en vacker miljö där jag kände mig respekterad, sedd och säker.

Till minne av min dotter

Zafira skapade en fin och värdig ceremoni till minne av min dotter. Vi hade ett bra samarbete under planeringen och utformningen av ceremonin och det blev en viktig del av mitt sorgearbete. Jag tror att alla närvarande kände detsamma.

Trygg och värdig atmosfär

Zafira har en fantastisk förmåga att skapa en trygg och värdig stämning i rummet. Genom sin vänliga och tydliga närvaro ger Zafira utrymme för starka känslor och möjlighet till gemenskap.

The Best

Genuinely one of the best facilitated sessions on any subject I’ve been to anywhere.