Get in Touch with High Heel Funerals & Ceremonies

Send us photos, obituaries, stories and memories and we’ll post them in our memorial room Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, mpeg, mpg, mpe, dfxp, xcf, mpp, xps. Max. file size: 20 MB

High Heel Funerals & Ceremonies offers a free 20-minute consultation/negotiation for all new proposals and assignments. Book a consultation today!

eight lit candles in six high heel shoes on a floral pattern and a teal background

Email

@revzafira

@highheelfunerals

Testimonials

format_quoteNär jag tänker tillbaka på avskedsceremonin som Zafira ledde innan min mastektomi slås jag fortfarande av hur skickligt Zafira skapade en vacker miljö där jag kände mig respekterad, sedd och säker.format_quote
Adam
format_quoteGenuinely one of the best facilitated sessions on any subject I’ve been to anywhere.format_quote
Jim, workshop participant
format_quoteVilket sammanhang som helst skulle bli bättre om Zafira var inblandad. Med Zafira finns magi i varenda rum.format_quote
Andie Pirata
format_quoteZafira skapade en fin och värdig ceremoni till minne av min dotter. Vi hade ett bra samarbete under planeringen och utformningen av ceremonin och det blev en viktig del av mitt sorgearbete. Jag tror att alla närvarande kände detsamma.format_quote
Frida
format_quoteThinking back to the farewell ceremony which Zafira led prior to my top surgery, I'm still struck by how skillfully Zafira created a beautiful environment in which I felt respected, seen, and safe.format_quote
Adam
format_quoteAny context would be better if Zafira was involved. With Zafira, there is magic in every room.format_quote
Andie Pirata
format_quoteZafira har en fantastisk förmåga att skapa en trygg och värdig stämning i rummet. Genom sin vänliga och tydliga närvaro ger Zafira utrymme för starka känslor och möjlighet till gemenskap.format_quote
Sam
format_quoteZafira created a nice and dignified ceremony in memory of my daughter. We had a good collaboration during the planning and design of the ceremony and it became an important part of my grief work. I think everyone who was there felt the same.format_quote
Frida
format_quoteZafira has a fantastic ability to create a safe and dignified atmosphere in the room. Through their friendly and clear presence, Zafira provides space for strong emotions and the opportunity for community.format_quote
Sam