Att Zafira höll i minnesstunden och ceremonin efter min kamrats plötsliga död blev en trygghet och en stor hjälp i att ge plats åt sorgen. Min roll blev väldigt praktiskt och det gjorde att sorgen också blev det. Zafiras varma och genomtänkta ord/råd och tankar under planeringen av minnesstunden hjälpte mig att våga vara i sorgen också. I planeringen hjälpte Zafira oss att titta på sorgen och smärtan tillsammans och våga dela allt det onda trots allt fix som skulle göras. Allt detta i den queera lite spretiga familj vi har så var det oerhört värdefullt att Zafira under ceremonin kunde guida oss i de extra svårigheter som kommer med det. Detta bär jag med mig framåt i stor tacksamhet.